Engels Klachtenbrief Opdracht

Een Engels klachtenbrief opdracht is een veelvoorkomende opdracht in het onderwijs. Het doel van deze opdracht is om studenten te leren hoe ze op een formele en beleefde manier een klachtenbrief kunnen schrijven in het Engels. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de structuur en inhoud van een Engels klachtenbrief, en enkele handige tips geven om een effectieve brief te schrijven.

Structuur van een Engels klachtenbrief

Een Engels klachtenbrief volgt over het algemeen een standaard structuur. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende onderdelen:

 1. Adresgegevens: Begin de brief met je eigen adresgegevens, gevolgd door de datum.
 2. Geadresseerde: Schrijf de naam en het adres van de persoon of organisatie waarnaar je de brief stuurt.
 3. Onderwerp: Geef een beknopte beschrijving van het onderwerp van je klacht.
 4. Aanhef: Begin de brief met een formele aanhef, zoals “Dear Sir/Madam” of “To whom it may concern”.
 5. Inleiding: Geef een korte introductie van jezelf en leg uit waarom je de brief schrijft.
 6. Klacht: Beschrijf duidelijk en beknopt wat je klacht is. Geef relevante details, zoals data, tijden en namen van betrokkenen.
 7. Gevolgen: Leg uit welke gevolgen de klacht voor jou heeft gehad, zowel emotioneel als praktisch.
 8. Gewenste oplossing: Geef aan wat je verwacht van de ontvanger van de brief. Dit kan bijvoorbeeld een compensatie, een verontschuldiging of een oplossing voor het probleem zijn.
 9. Afsluiting: Sluit de brief af met een beleefde groet, zoals “Yours faithfully” of “Yours sincerely”.
 10. Handtekening: Onderteken de brief met je volledige naam.

Tips voor het schrijven van een effectieve Engels klachtenbrief

Om een effectieve Engels klachtenbrief te schrijven, zijn hier enkele handige tips:

 • Blijf beleefd: Het is belangrijk om beleefd en respectvol te blijven, zelfs als je erg boos of gefrustreerd bent. Vermijd beledigende taal en blijf professioneel.
 • Wees specifiek: Geef zoveel mogelijk details over je klacht, zodat de ontvanger een duidelijk beeld krijgt van wat er is gebeurd.
 • Gebruik formele taal: Houd de toon van je brief formeel en vermijd informeel taalgebruik of afkortingen.
 • Voeg bewijsmateriaal toe: Als je bewijsmateriaal hebt dat je klacht ondersteunt, zoals foto’s of bonnetjes, voeg deze dan toe aan je brief.
 • Wees realistisch: Stel redelijke verwachtingen voor de oplossing van je klacht. Het is belangrijk om realistisch te blijven en geen onredelijke eisen te stellen.
 • Controleer je brief: Lees je brief zorgvuldig door voordat je hem verstuurt om eventuele grammaticale fouten of spelfouten te corrigeren.

Voorbeeld Engels klachtenbrief

Hieronder vind je een voorbeeld van een Engels klachtenbrief:

Adresgegevens

Datum

Geadresseerde

Onderwerp: Klacht over [product/dienst]

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my dissatisfaction with the [product/service] that I recently purchased from your company. I am extremely disappointed with the quality of the product and the level of customer service I have received.

On [date], I purchased [product/service] from your store. However, upon using the product, I noticed several defects and malfunctions. Additionally, when I contacted your customer service department to address these issues, I was met with unhelpful and rude representatives.

This experience has caused me significant inconvenience and frustration. As a loyal customer, I expected better quality and service from your company. I believe that it is your responsibility to rectify this situation and provide me with a suitable solution.

I kindly request that you [compensate me for the faulty product/provide a replacement/offer a refund] as soon as possible. I trust that you will take my complaint seriously and take the necessary steps to resolve this matter promptly.

Thank you for your attention to this matter. I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

[Your Name]

Met behulp van bovenstaand voorbeeld en de tips die we hebben gegeven, kun je een effectieve Engels klachtenbrief schrijven. Vergeet niet om je brief zorgvuldig te controleren voordat je hem verstuurt, en wees geduldig tijdens het wachten op een reactie.

Met deze kennis en vaardigheden ben je goed voorbereid om een Engels klachtenbrief opdracht succesvol af te ronden. Veel succes!

Plaats een reactie