Klachtenbrief KPN Voorbeeld

Heeft u een klacht over de diensten van KPN? Dan is het belangrijk om uw klacht op een duidelijke en professionele manier kenbaar te maken. Een klachtenbrief is een effectieve manier om uw ongenoegen te uiten en te zorgen dat uw klacht serieus wordt genomen. In dit artikel vindt u een voorbeeld van een klachtenbrief aan KPN, waarin u kunt zien hoe u uw klacht op een gestructureerde manier kunt verwoorden.

Onderwerp: Slechte internetverbinding en gebrekkige klantenservice

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van mijn recente ervaringen met de diensten van KPN, wil ik graag mijn ongenoegen uiten over de slechte internetverbinding en de gebrekkige klantenservice die ik heb ervaren. Als trouwe klant van KPN had ik verwacht dat ik kon rekenen op een betrouwbare internetverbinding en een goede klantenservice, maar helaas is dit niet het geval.

Ten eerste wil ik mijn teleurstelling uiten over de slechte internetverbinding die ik de afgelopen maanden heb ervaren. Regelmatig valt mijn internetverbinding weg, waardoor ik niet optimaal gebruik kan maken van de diensten waarvoor ik betaal. Dit heeft niet alleen invloed op mijn werk, maar ook op mijn persoonlijke leven. Ik heb meerdere keren contact opgenomen met de klantenservice om dit probleem aan te kaarten, maar tot op heden is er geen passende oplossing geboden.

Ten tweede wil ik mijn frustratie uiten over de gebrekkige klantenservice van KPN. Elke keer dat ik contact opneem met de klantenservice, word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Ik word doorverbonden naar verschillende medewerkers, die allemaal een andere oplossing beloven, maar uiteindelijk blijkt dat niemand daadwerkelijk mijn probleem kan oplossen. Dit gebrek aan communicatie en opvolging van mijn klacht is zeer teleurstellend en onprofessioneel.

Ik ben van mening dat ik als klant recht heb op een betrouwbare internetverbinding en een goede klantenservice. Ik betaal immers een aanzienlijk bedrag per maand voor de diensten van KPN. Ik verwacht dan ook dat mijn klacht serieus wordt genomen en dat er een passende oplossing wordt geboden.

Om tot een oplossing te komen, wil ik u vriendelijk verzoeken om mijn klacht serieus te nemen en deze zo spoedig mogelijk op te lossen. Ik verwacht een compensatie voor de periode waarin ik geen gebruik heb kunnen maken van een betrouwbare internetverbinding. Daarnaast verzoek ik u om ervoor te zorgen dat mijn internetverbinding in de toekomst stabiel en betrouwbaar is.

Indien er binnen een redelijke termijn geen passende oplossing wordt geboden, zie ik mij genoodzaakt om mijn contract met KPN te beƫindigen en over te stappen naar een andere provider. Ik hoop echter dat het niet zover hoeft te komen en dat we samen tot een bevredigende oplossing kunnen komen.

Ik zie uw reactie graag binnen twee weken tegemoet. U kunt contact met mij opnemen via mijn telefoonnummer 0123456789 of via mijn e-mailadres voorbeeld@email.com.

Ik vertrouw erop dat u mijn klacht serieus neemt en dat we tot een passende oplossing kunnen komen.

Met vriendelijke groet,

Uw naam

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Opsomming van klachten:

  • Slechte internetverbinding
  • Gebrekkige klantenservice

Gewenste oplossingen:

  • Compensatie voor de periode zonder betrouwbare internetverbinding
  • Stabiele en betrouwbare internetverbinding in de toekomst

Contactgegevens:

  • Naam: Uw naam
  • Adres: Uw adres
  • Postcode en woonplaats: Uw postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer: Uw telefoonnummer
  • E-mailadres: Uw e-mailadres

Met deze voorbeeldklachtenbrief kunt u uw klacht aan KPN op een gestructureerde manier verwoorden. Vergeet niet om uw persoonlijke gegevens toe te voegen en de brief aangetekend te versturen, zodat u bewijs heeft van verzending. Hopelijk wordt uw klacht serieus genomen en wordt er een passende oplossing geboden.

Plaats een reactie