Klachtenbrief Telefoonrekening

Klachtenbrief Telefoonrekening

Een klachtenbrief over je telefoonrekening kan soms noodzakelijk zijn wanneer je onverwachte kosten hebt ontvangen of ontevreden bent over de dienstverlening van je telefoonprovider. In deze brief wil ik graag mijn klachten met betrekking tot mijn recente telefoonrekening uiteenzetten en een passende oplossing vragen.

Onverwachte kosten

Tijdens het controleren van mijn telefoonrekening van de afgelopen maand, kwam ik tot de ontdekking dat er verschillende kosten zijn toegevoegd die ik niet had verwacht. Ik heb mijn telefoongebruik niet veranderd en heb geen extra diensten of abonnementen afgesloten. Desondanks zijn er kosten in rekening gebracht voor internationale gesprekken die ik nooit heb gemaakt. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verhoging van mijn telefoonrekening, wat ik als zeer onrechtvaardig beschouw.

Daarnaast heb ik gemerkt dat er extra kosten zijn toegevoegd voor het gebruik van mobiele data, terwijl ik altijd verbonden ben met wifi en mijn dataverbruik tot een minimum beperk. Ik ben van mening dat deze kosten onterecht zijn en verzoek u vriendelijk om deze te crediteren.

Onduidelijke facturering

Een ander punt van zorg is de onduidelijkheid in de facturering van mijn telefoonrekening. Hoewel ik een gedetailleerde specificatie van de kosten heb ontvangen, is het voor mij niet duidelijk waarom bepaalde kosten in rekening zijn gebracht. Er ontbreekt een duidelijke uitleg over de tarieven en de berekening van de kosten. Dit maakt het voor mij als klant erg moeilijk om de factuur te begrijpen en te controleren.

Ik verzoek u vriendelijk om een gedetailleerde uitleg te geven van de kosten op mijn telefoonrekening, inclusief de tarieven en de berekeningsmethode. Dit zal mij helpen om de factuur beter te begrijpen en eventuele fouten of onterechte kosten te identificeren.

Slechte klantenservice

Tot mijn grote teleurstelling heb ik ook een zeer slechte ervaring gehad met de klantenservice van uw telefoonprovider. Ik heb meerdere keren geprobeerd contact op te nemen om mijn klachten en zorgen te bespreken, maar ik werd keer op keer doorverbonden naar verschillende medewerkers en kreeg geen bevredigende antwoorden op mijn vragen.

De klantenservicemedewerkers waren onvriendelijk en leken niet bereid om naar mijn problemen te luisteren. Dit gebrek aan klantgerichtheid heeft mijn vertrouwen in uw bedrijf ernstig geschaad. Ik verwacht een betere klantenservice en een snelle en adequate oplossing voor mijn klachten.

Oplossing

Gezien de bovengenoemde klachten en problemen, wil ik graag een passende oplossing voorstellen. Ten eerste verzoek ik u om de onterechte kosten voor internationale gesprekken en mobiele data te crediteren. Daarnaast vraag ik om een gedetailleerde uitleg van de kosten op mijn telefoonrekening, zodat ik deze beter kan begrijpen en controleren.

Ten slotte verwacht ik een verbetering van de klantenservice. Ik wil dat mijn klachten serieus worden genomen en dat er een snelle en bevredigende oplossing wordt geboden. Ik ben bereid om samen te werken om tot een oplossing te komen, maar ik verwacht wel dat mijn klachten serieus worden genomen en dat er actie wordt ondernomen om deze op te lossen.

Ik hoop dat u mijn klachten serieus neemt en mijn verzoek om een passende oplossing in overweging neemt. Ik ben een trouwe klant van uw telefoonprovider en ik hoop dat we deze kwestie op een bevredigende manier kunnen oplossen.

Ik zie uw reactie graag binnen 14 dagen tegemoet. Indien ik geen bevredigend antwoord ontvang, ben ik genoodzaakt verdere stappen te ondernemen om mijn klachten op te lossen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Plaats een reactie