Voorbeeld Klachtenbrief Geluidsoverlast

Voorbeeld Klachtenbrief Geluidsoverlast

Beste [Naam van de verantwoordelijke persoon],

Ik schrijf u deze brief om mijn ernstige bezorgdheid te uiten over de aanhoudende geluidsoverlast die ik ervaar in mijn buurt. Het is voor mij van groot belang dat deze kwestie serieus wordt genomen en dat er passende maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast te verminderen.

Als inwoner van [naam van de buurt/stad], heb ik de afgelopen maanden te maken gehad met voortdurende geluidsoverlast, voornamelijk veroorzaakt door [specifieke bronnen van geluidsoverlast]. Het lawaai begint vaak al vroeg in de ochtend en gaat door tot laat in de avond, waardoor het moeilijk is om te ontspannen, te slapen of zelfs normale dagelijkse activiteiten uit te voeren.

De geluidsoverlast heeft een negatieve invloed op mijn welzijn en dat van mijn gezin. Het veroorzaakt stress, slaapproblemen en concentratieproblemen. Daarnaast heeft het ook invloed op de waarde van onze woning, aangezien potentiƫle kopers worden afgeschrikt door de aanhoudende geluidsoverlast.

Ik heb al meerdere keren geprobeerd om de bronnen van geluidsoverlast zelf aan te pakken, maar helaas zonder succes. Daarom wil ik u vragen om als verantwoordelijke instantie actie te ondernemen om deze situatie te verbeteren. Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke klachten die ik heb:

Geluidsoverlastbronnen:

  • [Specifieke bron 1]
  • [Specifieke bron 2]
  • [Specifieke bron 3]

Tijdstippen van geluidsoverlast:

  • [Tijdstip 1]
  • [Tijdstip 2]
  • [Tijdstip 3]

Ik verzoek u vriendelijk om deze klachten serieus te nemen en passende maatregelen te treffen om de geluidsoverlast te verminderen. Mogelijke oplossingen kunnen zijn:

Mogelijke oplossingen:

  • Versterkte handhaving van de bestaande geluidsnormen
  • Verbetering van de geluidsisolatie van de bronnen van geluidsoverlast
  • Beperking van de openingstijden van de bronnen van geluidsoverlast
  • Verplaatsing van de bronnen van geluidsoverlast naar een meer geschikte locatie

Ik ben ervan overtuigd dat met de juiste maatregelen de geluidsoverlast aanzienlijk verminderd kan worden, waardoor de leefbaarheid van onze buurt verbetert. Ik hoop dan ook dat u deze kwestie serieus neemt en zo snel mogelijk actie onderneemt.

Ik kijk uit naar uw spoedige reactie en een constructieve oplossing voor dit probleem. Mocht ik binnen een redelijke termijn geen reactie ontvangen, dan ben ik genoodzaakt verdere stappen te ondernemen om mijn recht op een rustige en vredige leefomgeving te waarborgen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]

Plaats een reactie