Voorbeeld klachtenbrief kinderopvang

Als ouder wil je natuurlijk dat je kinderen in goede handen zijn wanneer je ze naar de kinderopvang brengt. Helaas kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de gang van zaken op de kinderopvang en dat je een klacht wilt indienen. In deze voorbeeld klachtenbrief kinderopvang geven we je een leidraad voor het opstellen van een duidelijke en effectieve klachtenbrief.

1. Adresgegevens

Naam afzender
Adres afzender
Postcode en plaats afzender
Telefoonnummer afzender
E-mailadres afzender
Datum

2. Naam en adres kinderopvang

Naam kinderopvang
Adres kinderopvang
Postcode en plaats kinderopvang

3. Onderwerp

Onderwerp: Klacht over [naam kinderopvang]

4. Aanhef

Geachte heer/mevrouw [naam kinderopvang],

5. Inleiding

Ik schrijf u deze brief naar aanleiding van mijn ontevredenheid over de gang van zaken op de kinderopvang. Als ouder vind ik het belangrijk dat mijn kinderen in een veilige en stimulerende omgeving worden opgevangen. Helaas heb ik de afgelopen tijd een aantal zaken ervaren die mij zorgen baren.

6. Opsomming klachten

Ik wil graag de volgende klachten onder uw aandacht brengen:

  • Onvoldoende toezicht op de kinderen
  • Onhygiënische omstandigheden
  • Gebrek aan communicatie met ouders
  • Ongeschikte activiteiten voor de leeftijd van de kinderen

7. Toelichting klachten

Ten eerste heb ik gemerkt dat er regelmatig onvoldoende toezicht is op de kinderen. Dit heeft geleid tot gevaarlijke situaties waarbij kinderen zich hebben verwond. Daarnaast zijn de hygiënische omstandigheden op de kinderopvang niet naar behoren. Ik heb meerdere keren gezien dat er niet goed werd schoongemaakt en dat er bijvoorbeeld etensresten op de vloer lagen.

Bovendien heb ik het gevoel dat er een gebrek is aan communicatie met de ouders. Ik ben meerdere keren naar de kinderopvang gekomen om te praten over mijn zorgen, maar ik kreeg steeds te horen dat er geen tijd was om met mij te praten. Dit vind ik zeer teleurstellend.

Tot slot vind ik dat de activiteiten die worden aangeboden niet geschikt zijn voor de leeftijd van de kinderen. Er wordt te weinig rekening gehouden met de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden, waardoor zij zich niet voldoende kunnen ontwikkelen.

8. Verzoek om actie

Ik verzoek u vriendelijk om deze klachten serieus te nemen en actie te ondernemen om de situatie te verbeteren. Ik verwacht dat er maatregelen worden genomen om de veiligheid en hygiëne op de kinderopvang te waarborgen. Daarnaast hoop ik dat er meer aandacht wordt besteed aan de communicatie met ouders en dat er activiteiten worden aangeboden die passen bij de leeftijd van de kinderen.

9. Afsluiting

Ik vertrouw erop dat u mijn klachten serieus neemt en dat er spoedig verbetering zal plaatsvinden. Ik hoop dat we samen kunnen werken aan een betere kinderopvang voor alle kinderen.

Met vriendelijke groet,

[Naam afzender]

Let op: Dit is een voorbeeld klachtenbrief kinderopvang. Pas de inhoud aan naar jouw specifieke situatie en klachten.

Plaats een reactie