Voorbeeld klachtenbrief Ziggo-abonnement

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik graag mijn ontevredenheid uiten over mijn Ziggo-abonnement. Als trouwe klant ben ik teleurgesteld over de recente service die ik heb ontvangen en de problemen die ik heb ondervonden.

Allereerst wil ik mijn bezorgdheid uiten over de frequentie van storingen en onderbrekingen in de dienstverlening. De afgelopen maanden heb ik herhaaldelijk te maken gehad met uitval van internet- en televisiesignalen, wat erg frustrerend is gezien mijn afhankelijkheid van deze diensten voor werk en ontspanning.

Daarnaast wil ik graag wijzen op de ontoereikende klantenservice die ik heb ervaren. Bij het melden van storingen werd ik vaak van het kastje naar de muur gestuurd en leek het alsof mijn problemen niet serieus werden genomen. Het gebrek aan effectieve communicatie en oplossingsgerichtheid van uw medewerkers heeft mijn vertrouwen in Ziggo ernstig geschaad.

Bovendien ben ik van mening dat de prijs die ik betaal voor mijn abonnement niet in verhouding staat tot de geleverde diensten en de kwaliteit daarvan. Ik verwacht als klant een betrouwbare en stabiele service die overeenkomt met het bedrag dat ik maandelijks betaal. Helaas heb ik het gevoel dat Ziggo hierin tekortschiet.

Ik verzoek u daarom vriendelijk maar dringend om mijn klachten serieus te nemen en passende maatregelen te treffen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast zou ik graag compensatie ontvangen voor de periode waarin ik geen gebruik heb kunnen maken van de diensten waarvoor ik betaal.

Ik zie uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet en hoop op een constructieve oplossing voor mijn klachten.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]
[Uw contactgegevens]

Plaats een reactie