Voorbeeld klachtenbrief advocaat

Een advocaat is een professional die juridisch advies geeft en cliënten vertegenwoordigt in juridische procedures. Het is belangrijk dat advocaten hun werk op een professionele en ethische manier uitvoeren. Helaas kan het voorkomen dat een advocaat niet aan de verwachtingen voldoet of zelfs fouten maakt. In dat geval is het mogelijk om een klachtenbrief naar de advocaat te sturen om je ontevredenheid of klachten kenbaar te maken.

Waarom een klachtenbrief naar een advocaat sturen?

Er zijn verschillende redenen waarom je een klachtenbrief naar een advocaat zou willen sturen. Hier zijn enkele mogelijke situaties:

  • De advocaat heeft niet voldaan aan de afspraken die jullie hebben gemaakt.
  • De advocaat heeft belangrijke deadlines gemist.
  • De advocaat heeft onvoldoende communicatie onderhouden en je niet op de hoogte gehouden van de voortgang van je zaak.
  • De advocaat heeft onprofessioneel gedrag vertoond.
  • De advocaat heeft fouten gemaakt die nadelige gevolgen hebben gehad voor jouw zaak.

Als je een klachtenbrief naar een advocaat stuurt, is het belangrijk om je klachten duidelijk en specifiek te formuleren. Geef voorbeelden van situaties waarin de advocaat niet aan je verwachtingen heeft voldaan en beschrijf de gevolgen hiervan voor jouw zaak. Probeer altijd objectief te blijven en vermijd het gebruik van beledigende taal.

Voorbeeld klachtenbrief advocaat

Hieronder vind je een voorbeeld van een klachtenbrief die je naar een advocaat kunt sturen:

Je naam

Je adres

Je telefoonnummer

Je e-mailadres

Datum

Naam advocatenkantoor

T.a.v. [naam advocaat]

Adres advocatenkantoor

Postcode en plaats advocatenkantoor

Betreft: Klacht over de dienstverlening

Geachte heer/mevrouw [naam advocaat],

Naar aanleiding van onze samenwerking in de zaak [zaaknaam] wil ik graag mijn ontevredenheid en klachten kenbaar maken over de dienstverlening die ik van u heb ontvangen.

Ik heb de volgende klachten:

  1. U heeft herhaaldelijk belangrijke deadlines gemist, waardoor mijn zaak vertraging heeft opgelopen.
  2. U heeft onvoldoende communicatie onderhouden en mij niet op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn zaak.
  3. U heeft onprofessioneel gedrag vertoond tijdens onze gesprekken, waarbij u mijn zorgen en vragen niet serieus heeft genomen.

Deze klachten hebben geleid tot aanzienlijke nadelige gevolgen voor mijn zaak, waardoor ik het vertrouwen in uw dienstverlening heb verloren.

Ik verzoek u vriendelijk om binnen [termijn] schriftelijk te reageren op mijn klachten en aan te geven welke maatregelen u zult nemen om deze situatie recht te zetten. Daarnaast verzoek ik u om een passende compensatie voor de geleden schade te overwegen.

Indien ik binnen de gestelde termijn geen reactie van u ontvang, ben ik genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen, waaronder het indienen van een formele klacht bij de Orde van Advocaten.

Ik vertrouw erop dat u mijn klachten serieus neemt en deze op een professionele manier zult afhandelen.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Conclusie

Het sturen van een klachtenbrief naar een advocaat is een manier om je ontevredenheid of klachten kenbaar te maken over de dienstverlening die je hebt ontvangen. Het is belangrijk om je klachten duidelijk en specifiek te formuleren, en altijd objectief te blijven. Het voorbeeld van een klachtenbrief hierboven kan dienen als leidraad bij het opstellen van je eigen klachtenbrief. Vergeet niet om een redelijke termijn te stellen voor een reactie en om eventuele verdere stappen te vermelden die je zult nemen als er geen bevredigende oplossing wordt geboden.

Let op: Dit artikel is geen juridisch advies. Raadpleeg altijd een advocaat voor specifiek advies met betrekking tot jouw situatie.

Plaats een reactie