Voorbeeld klachtenbrief aan ziekenhuis

Voorbeeld klachtenbrief aan ziekenhuis

Een klachtenbrief aan een ziekenhuis kan nodig zijn wanneer je ontevreden bent over de geleverde zorg of de behandeling die je hebt ontvangen. Het is belangrijk om je klachten serieus te nemen en ze op een duidelijke en respectvolle manier te communiceren. In dit artikel vind je een voorbeeld van een klachtenbrief aan een ziekenhuis, waarin je kunt zien hoe je je klachten kunt formuleren en welke informatie je moet opnemen.

Naam en adres

Je naam

Je adres

Je postcode en woonplaats

Datum: [datum van schrijven]

Naam en adres van het ziekenhuis

Naam van het ziekenhuis

Adres van het ziekenhuis

Postcode en plaats van het ziekenhuis

Onderwerp: Klacht over [specifieke situatie]

Geachte heer/mevrouw [naam van de contactpersoon],

Ik schrijf u deze brief om mijn diepe bezorgdheid en ontevredenheid te uiten over de behandeling die ik heb ontvangen in uw ziekenhuis. Ik ben van mening dat mijn rechten als patiënt zijn geschonden en ik wil graag dat deze kwestie serieus wordt genomen en wordt opgelost.

Om u een duidelijk beeld te geven van mijn klacht, wil ik graag de volgende situatie beschrijven:

Situatie

  • Op [datum] werd ik opgenomen in uw ziekenhuis voor [reden van opname].
  • Tijdens mijn verblijf heb ik meerdere malen geprobeerd om met het verplegend personeel te communiceren over mijn pijn en ongemak, maar ik voelde me niet serieus genomen.
  • Daarnaast heb ik gemerkt dat de hygiëne in de afdeling waar ik verbleef niet op het gewenste niveau was. Dit heeft mijn vertrouwen in de zorgverlening ernstig geschaad.
  • Op [datum] heb ik een gesprek gehad met [naam van de betrokken arts/verpleegkundige] om mijn zorgen te uiten, maar ik voelde me niet gehoord en mijn klachten werden niet serieus genomen.

Gevolgen

  • Als gevolg van de gebrekkige communicatie en de onvoldoende zorg die ik heb ontvangen, heb ik onnodig veel pijn en ongemak ervaren tijdens mijn verblijf in uw ziekenhuis.
  • Daarnaast heeft de gebrekkige hygiëne mijn herstelproces negatief beïnvloed en heeft het mijn vertrouwen in uw ziekenhuis ernstig aangetast.
  • Ik ben van mening dat ik als patiënt recht heb op goede en respectvolle zorg, en dat dit in mijn geval niet is nagekomen.

Gewenste oplossing

Ik verwacht dat mijn klacht serieus wordt genomen en dat er een grondig onderzoek wordt ingesteld naar de situatie die ik heb beschreven. Daarnaast wil ik dat er passende maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg in uw ziekenhuis te verbeteren.

Ik verzoek u vriendelijk om binnen [aangeven van een redelijke termijn, bijvoorbeeld twee weken] te reageren op mijn klacht en de genomen maatregelen met mij te delen. Daarnaast wil ik graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het onderzoek en de eventuele stappen die worden genomen om mijn klacht op te lossen.

Ik hoop dat we samen tot een bevredigende oplossing kunnen komen en dat mijn klacht serieus wordt genomen. Ik vertrouw erop dat u mijn zorgen serieus neemt en dat u alles in het werk zult stellen om de kwaliteit van de zorg in uw ziekenhuis te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Plaats een reactie