Voorbeeld klachtenbrief huisarts

Een goede relatie met je huisarts is van groot belang voor je gezondheid en welzijn. Helaas kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de zorg die je ontvangt van je huisarts. In dat geval is het belangrijk om je klachten kenbaar te maken, zodat er naar een oplossing gezocht kan worden. In dit artikel geven we een voorbeeld van een klachtenbrief aan een huisarts, om je op weg te helpen bij het formuleren van je eigen klachtenbrief.

Geachte [naam huisarts],

Ik schrijf u deze brief om mijn ongenoegen te uiten over de zorg die ik de afgelopen maanden van u heb ontvangen. Ik ben van mening dat er verschillende aspecten zijn waarin uw praktijk tekort is geschoten, en ik hoop dat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Ten eerste wil ik mijn teleurstelling uiten over de wachttijden in uw praktijk. Ik heb meerdere malen moeten wachten op mijn afspraak, soms wel meer dan een uur. Dit heeft mij veel tijd en energie gekost, en ik vind het niet acceptabel dat ik zo lang moet wachten op mijn consult.

Daarnaast ben ik niet tevreden over de communicatie tussen u en mij. Ik heb het gevoel dat mijn klachten niet serieus worden genomen en dat er weinig aandacht is voor mijn persoonlijke situatie. Ik heb meerdere keren geprobeerd om mijn zorgen met u te bespreken, maar ik heb het gevoel dat er niet naar mij geluisterd wordt.

Ook ben ik niet tevreden over de behandeling die ik heb ontvangen. Ik heb het gevoel dat er te weinig tijd en aandacht wordt besteed aan mijn klachten, en dat er geen duidelijk behandelplan is opgesteld. Ik heb meerdere malen om uitleg gevraagd, maar ik heb het gevoel dat ik niet serieus genomen word.

Daarnaast wil ik mijn zorgen uiten over de hygiëne in uw praktijk. Ik heb meerdere malen gezien dat er niet goed werd schoongemaakt, en ik maak me zorgen over de verspreiding van ziektekiemen. Ik vind het belangrijk dat er een schone en veilige omgeving is voor patiënten, en ik ben teleurgesteld dat dit niet het geval is in uw praktijk.

Ik begrijp dat het runnen van een huisartsenpraktijk een uitdaging kan zijn, maar ik verwacht wel dat er voldoende aandacht en zorg wordt besteed aan de patiënten. Ik hoop dat u mijn klachten serieus neemt en dat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Ik stel voor om een gesprek in te plannen om mijn klachten verder te bespreken en te kijken naar mogelijke oplossingen. Ik hoop dat we samen tot een verbetering kunnen komen, zodat ik weer vertrouwen kan hebben in de zorg die ik van u ontvang.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Opsomming van klachten:

  • Lang wachten op afspraak
  • Gebrek aan communicatie
  • Onduidelijke behandeling
  • Gebrek aan hygiëne

Let op: dit is een fictieve klachtenbrief en dient als voorbeeld. Pas de brief aan naar jouw eigen situatie en klachten.

Plaats een reactie