Voorbeeld klachtenbrief aan gemeente

Voorbeeld klachtenbrief aan gemeente

Een klachtenbrief aan de gemeente kan een effectieve manier zijn om uw ongenoegen te uiten over bepaalde zaken die spelen in uw buurt of gemeente. Het is belangrijk om uw klacht op een duidelijke en respectvolle manier te verwoorden, zodat de gemeente uw zorgen serieus kan nemen en actie kan ondernemen. Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe een klachtenbrief aan de gemeente eruit kan zien:

Onderwerp: Klacht over de slechte staat van de speeltuin in onze buurt

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u deze brief om mijn diepe bezorgdheid te uiten over de slechte staat van de speeltuin in onze buurt. Als ouder van jonge kinderen maak ik regelmatig gebruik van deze speeltuin en ik ben geschokt door de huidige situatie.

Ik wil graag de volgende punten onder de aandacht brengen:

  • De speeltoestellen zijn verouderd en vertonen tekenen van ernstige slijtage. Sommige toestellen zijn zelfs kapot en vormen een potentieel gevaar voor de kinderen die ze gebruiken.
  • De ondergrond van de speeltuin is ongelijk en bezaaid met kuilen en stenen. Dit maakt het spelen voor kinderen gevaarlijk en kan leiden tot verwondingen.
  • Er is geen adequate verlichting in de speeltuin, waardoor het onveilig is om er ’s avonds te verblijven. Dit beperkt de mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen, vooral tijdens de wintermaanden wanneer het vroeg donker wordt.

Ik begrijp dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van openbare ruimtes, zoals speeltuinen, en ik wil u vragen om onmiddellijk actie te ondernemen om deze problemen op te lossen. Het is van groot belang dat kinderen een veilige en geschikte omgeving hebben om te spelen en zich te ontwikkelen.

Ik stel voor dat de gemeente de volgende maatregelen neemt:

  1. Vervang de verouderde en kapotte speeltoestellen door nieuwe, veilige exemplaren.
  2. Herstel de ondergrond van de speeltuin en zorg voor een gelijkmatige en veilige ondergrond.
  3. Installeer adequate verlichting in de speeltuin, zodat kinderen ook ’s avonds veilig kunnen spelen.

Ik ben ervan overtuigd dat het nemen van deze maatregelen zal bijdragen aan een veiligere en aantrekkelijkere speeltuin voor alle kinderen in onze buurt. Ik hoop dat u mijn klacht serieus neemt en snel actie onderneemt om deze kwestie aan te pakken.

Ik kijk uit naar uw spoedige reactie en de stappen die u zult nemen om de situatie te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Uw naam

Plaats een reactie