Voorbeeld Klachtenbrief MediaMarkt

Voorbeeld Klachtenbrief MediaMarkt

Heeft u een slechte ervaring gehad met een aankoop bij MediaMarkt? Bent u ontevreden over de service die u heeft ontvangen? Dan is het belangrijk om uw klacht kenbaar te maken. In dit artikel vindt u een voorbeeld klachtenbrief die u kunt gebruiken om uw ongenoegen te uiten bij MediaMarkt.

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van mijn recente aankoop bij uw filiaal in [plaatsnaam] wil ik graag mijn ontevredenheid uiten over de service die ik heb ontvangen. Ik ben van mening dat mijn rechten als consument zijn geschonden en ik hoop dat u mijn klacht serieus neemt.

Om een duidelijk overzicht te geven van mijn klacht, zal ik deze puntsgewijs opsommen:

  • Op [datum] heb ik een [product] gekocht bij uw filiaal in [plaatsnaam].
  • Bij thuiskomst ontdekte ik dat het product beschadigd was en niet naar behoren functioneerde.
  • Ik ben direct teruggegaan naar de winkel om het product te retourneren en mijn geld terug te krijgen.
  • Helaas werd ik door uw medewerkers onvriendelijk behandeld en werd mij verteld dat ik geen recht had op een terugbetaling.
  • Ik heb geprobeerd uit te leggen dat het product niet voldeed aan de verwachtingen en dat ik recht heb op een deugdelijk product.
  • Echter, mijn klacht werd niet serieus genomen en ik werd zonder oplossing naar huis gestuurd.

Ik ben zeer teleurgesteld in de manier waarop ik ben behandeld en ik voel mij als consument in de steek gelaten. Ik verwacht dat MediaMarkt haar verantwoordelijkheid neemt en mijn klacht serieus behandelt.

Ik verzoek u vriendelijk om de volgende acties te ondernemen:

  1. Erkenning van mijn klacht en excuses voor de onvriendelijke behandeling.
  2. Terugbetaling van het aankoopbedrag van [product].
  3. Een passende compensatie voor de geleden schade en het ongemak dat ik heb ervaren.
  4. Verbetering van de klantenservice en het trainen van medewerkers om klachten op een professionele en klantvriendelijke manier af te handelen.

Ik geef u graag de kans om binnen [termijn] te reageren op mijn klacht en de genoemde acties te ondernemen. Indien ik binnen deze termijn geen reactie ontvang, ben ik genoodzaakt verdere stappen te ondernemen om mijn recht als consument te beschermen.

Ik hoop dat we tot een bevredigende oplossing kunnen komen en ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]

Plaats een reactie