Voorbeeld Klachtenbrief Slechte Service

Voorbeeld Klachtenbrief Slechte Service

Een klachtenbrief schrijven is nooit een leuke taak, maar soms is het noodzakelijk om je ontevredenheid over de geleverde service te uiten. In dit artikel geven we een voorbeeld van een klachtenbrief over slechte service, zodat je een idee hebt van hoe je dit kunt aanpakken.

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u deze brief om mijn diepe teleurstelling en ontevredenheid te uiten over de slechte service die ik heb ontvangen van uw bedrijf. Ik ben van mening dat het belangrijk is om klanten op een professionele en respectvolle manier te behandelen, maar helaas is dit niet mijn ervaring geweest.

Om mijn klacht duidelijk te maken, wil ik graag enkele specifieke voorbeelden noemen van de slechte service die ik heb ervaren:

  • Ten eerste, toen ik contact opnam met uw klantenservice om een probleem met mijn product te melden, werd ik onbeschoft behandeld door de medewerker aan de telefoon. Hij onderbrak me constant en leek totaal geen interesse te hebben in het oplossen van mijn probleem.
  • Ten tweede, nadat ik een klacht had ingediend via uw website, kreeg ik geen enkele reactie. Ik begrijp dat het druk kan zijn, maar het negeren van klachten is onacceptabel en getuigt van een gebrek aan respect voor uw klanten.
  • Ten derde, toen ik eindelijk een reactie ontving op mijn klacht, was deze totaal niet behulpzaam. Er werd geen oplossing aangeboden en er werd geen enkele moeite gedaan om mijn probleem serieus te nemen.

Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele negatieve ervaringen die ik heb gehad met uw bedrijf. Het is duidelijk dat uw service niet voldoet aan de verwachtingen die ik als klant heb. Ik ben teleurgesteld en gefrustreerd door de manier waarop ik ben behandeld.

Als klant verwacht ik dat mijn problemen serieus worden genomen en dat er naar een oplossing wordt gezocht. Ik ben bereid om samen te werken om tot een bevredigende oplossing te komen, maar ik heb tot op heden geen enkele bereidheid van uw kant gezien om dit te doen.

Ik verzoek u dan ook vriendelijk om mijn klacht serieus te nemen en actie te ondernemen om de slechte service die ik heb ervaren te verbeteren. Ik verwacht een snelle en bevredigende reactie op mijn klacht.

Indien er geen verbetering plaatsvindt en mijn klacht niet serieus wordt genomen, ben ik genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen, zoals het inschakelen van een consumentenorganisatie of het schrijven van negatieve recensies online.

Ik hoop dat we tot een oplossing kunnen komen en dat mijn klacht serieus wordt genomen. Ik kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Uw naam

Plaats een reactie