Voorbeeld Klachtenbrief CBR

Voorbeeld Klachtenbrief CBR

Als je ontevreden bent over de dienstverlening van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), is het belangrijk om je klachten kenbaar te maken. In deze voorbeeld klachtenbrief CBR zal ik je laten zien hoe je een effectieve brief kunt schrijven om je klachten bij het CBR aan te kaarten.

Gegevens afzender:

Naam: [Jouw naam]

Adres: [Jouw adres]

Postcode en woonplaats: [Jouw postcode en woonplaats]

E-mailadres: [Jouw e-mailadres]

Telefoonnummer: [Jouw telefoonnummer]

Gegevens ontvanger:

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Postbus 3014

2280 GA Rijswijk

Onderwerp: Klacht over [specifieke situatie]

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u deze brief om mijn ongenoegen te uiten over de gang van zaken bij het CBR met betrekking tot [specifieke situatie]. Ik ben van mening dat mijn rechten als klant niet zijn gerespecteerd en ik wil graag dat er actie wordt ondernomen om dit probleem op te lossen.

Ik wil mijn klacht graag puntsgewijs toelichten:

1. Slechte communicatie

Tijdens mijn contact met het CBR heb ik meerdere malen ervaren dat de communicatie zeer gebrekkig was. Ik heb meerdere keren geprobeerd om telefonisch contact op te nemen, maar kreeg telkens te horen dat alle medewerkers in gesprek waren. Ook heb ik meerdere e-mails gestuurd, maar hierop heb ik geen enkele reactie ontvangen. Dit gebrek aan communicatie heeft mij veel tijd en energie gekost.

2. Vertraging in het proces

Daarnaast ben ik zeer teleurgesteld over de vertraging in het proces. Ik heb mijn aanvraag ruim op tijd ingediend, maar tot op heden heb ik nog steeds geen reactie ontvangen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik niet op tijd mijn rijbewijs kan verkrijgen, wat mij veel ongemak en extra kosten heeft opgeleverd.

3. Onvriendelijk personeel

Tijdens mijn bezoek aan het CBR werd ik onvriendelijk behandeld door het personeel. Ik voelde mij niet serieus genomen en er werd geen begrip getoond voor mijn situatie. Dit heeft mij een zeer negatieve ervaring gegeven en ik verwacht dat het CBR haar medewerkers beter traint in klantvriendelijkheid.

Ik verzoek u vriendelijk om mijn klacht serieus te nemen en passende maatregelen te treffen om deze problemen op te lossen. Ik verwacht een spoedige reactie van uw kant, waarin u aangeeft welke stappen u zult ondernemen om mijn klacht te behandelen.

Ik hoop dat we samen tot een oplossing kunnen komen en dat mijn ervaring in de toekomst verbeterd zal worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan overweeg ik verdere stappen te ondernemen om mijn recht te halen.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam]

Plaats een reactie