Voorbeeld Klachtenbrief TUI

Voorbeeld Klachtenbrief TUI

Als je ontevreden bent over de diensten of producten van TUI, is het belangrijk om je klacht op een duidelijke en formele manier kenbaar te maken. Een klachtenbrief is een effectieve manier om je ongenoegen te uiten en te zorgen dat jouw klacht serieus wordt genomen. In dit artikel vind je een voorbeeld van een klachtenbrief aan TUI, waarin je kunt zien hoe je jouw klacht op een professionele manier kunt verwoorden.

Naam en contactgegevens

Je naam

Je adres

Je telefoonnummer

Je e-mailadres

Datum

Plaats, datum

TUI Nederland

T.a.v. Klantenservice

Postbus 10.000

1110 AA Schiphol

Onderwerp: Klacht over [specifieke dienst/product]

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van mijn recente ervaring met TUI, wil ik graag mijn ongenoegen uiten over [specifieke dienst/product]. Ik ben van mening dat de geleverde dienst/product niet aan mijn verwachtingen voldeed en ik wil graag een passende oplossing voor mijn klacht.

Beschrijving van de klacht

Om mijn klacht duidelijk te maken, wil ik graag de volgende punten benadrukken:

  • Ik heb op [datum] een [specifieke dienst/product] geboekt bij TUI.
  • Bij aankomst op de bestemming merkte ik direct dat er sprake was van [specifieke klacht].
  • Ik heb direct contact opgenomen met de TUI-reisleiding ter plaatse, maar zij konden mijn probleem niet adequaat oplossen.
  • De [specifieke klacht] heeft mijn vakantie negatief beïnvloed en ik ben van mening dat dit niet acceptabel is.

Gewenste oplossing

Ik verwacht dat TUI mijn klacht serieus neemt en een passende oplossing biedt. Mijn gewenste oplossing is als volgt:

  • Een compensatie voor de geleden schade en ongemakken.
  • Een verontschuldiging voor de slechte ervaring.
  • Maatregelen om herhaling van deze situatie in de toekomst te voorkomen.

Bijlagen

Ter ondersteuning van mijn klacht voeg ik de volgende bijlagen toe:

  • Kopie van mijn boekingsbevestiging
  • Foto’s van de [specifieke klacht]
  • Eventuele correspondentie met de TUI-reisleiding

Termijn voor reactie

Ik verwacht binnen [aantal dagen] een reactie op mijn klacht. Indien ik binnen deze termijn geen reactie ontvang, ben ik genoodzaakt verdere stappen te ondernemen om mijn klacht op te lossen.

Afsluiting

Ik hoop dat TUI mijn klacht serieus neemt en een passende oplossing biedt. Ik ben een trouwe klant van TUI en ik hoop dat we deze situatie op een bevredigende manier kunnen oplossen.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Plaats een reactie